اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  قوانین

  عضویت در سایت کسب و کار به منزله قبول کردن تمام این قوانین می باشد، همچنین وب سایت کسب و کار می تواند در این قوانین تغییرات ایجاد کند؛ البته تغییرات مهم، حداقل ۱۵ روز قبل، باید به اطلاع کاربران سایت کسب و کار برسد.

  قوانین

  ۱٫ تمام قوانین وب سایت کسب و کار مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد لذا همه موظف به اجرای آن می باشند.

  ۲٫ امکان حذف، تغییر یا حذف یک پروژه یا پیشنهاد توسط سایت کسب و کار محفوظ است.

  ۳٫ در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و مجری، آن ها می پذیرند که سایت کسب و کار میان آن ها داوری کند.

  ۴٫ تمامی خدمات سایت کسب و کار با شرایط موجود می باشد و هیچ ضمانتی برای قابلیت فروش و سایر ضمانت ها وجود ندارد.

  ۵٫ وب سایت ۱۰ درصد از اجرای پروژه تایپی و ۷ درصد از اجرای پروژه ترجمه ای را بابت ارائه خدمات، تنها از مجری پروژه دریافت می کند.

  ۶٫ بسته شدن حساب کاربری کارفرمایان یا مجریانی که می خواهند در روند وب سایت کسب و کار مشکل ایجاد کنند؛ شامل گذاشتن پروژه به صورت رایگان ای پیشنهاد اجرای پروژه رایگان.

  ۷٫ کارفرما در زمان گذاشتن پروژه، معادل پیشنهاد اجرای پروژه را در نزد سایت کسب و کار گرو می گذارد و این مبلغ تا زمان اجرای پروژه توسط مجری و تائید کارفرما نزد وب سایت کسب و کار محفوظ خواهد بود.

  ۸٫ مجری در زمان گذاشتن پیشنهاد باید مبلغ کافی که معادل با مبلغ پیشنهادی خود برای اجرای پروژه است را داشته باشد و این مبلغ تا زمان عدم تائید پیشنهاد مجری یا اجرای آن پس از تائید پیشنهاد مجری نزد وب سایت کسب و کار محفوظ خواهد بود. در صورت عدم تائید پیشنهاد مجری این مبلغ به مجری برگشت داده خواهد شد.

  ۹٫ امکان گذاشتن شماره تلفن، ایمیل، سایت و سایر وسایل ارتباطی توسط کارفرما و مجری وجود ندارد و با آن ها برخورد لازم خواهد شد که می تواند منجر به بسته شدن حساب آن ها شود.

  ۱۰٫ مجری متعهد می شود در صورت پذیرش پیشنهاد اجرای پروژه، پروژه را به صورت کامل مطابق با درخواست کارفرما یا مطابق استاندارد ارائه شده توسط سایت کسب و کار در زمان مقرر تحویل نماید، در غیر این صورت در صورت اعتراض کارفرما، وب سایت کسب و کار موظف است مبلغ گروگذاری شده توسط مجری را پس از کسر کارمزد سایت کسب و کار به حساب کارفرما واریز کند.

  ۱۱٫ کارفرما موظف است پس از پایان کار توسط مجری ظرف ۴۸ ساعت فایل مجری را تائید کند یا درصورت داشتن اعتراض به وب سایت کسب و کار گزارش دهد؛ بدیهی است در صورت گذشت این زمان وب سایت کسب و کار جانب مجری را گرفته و مبلغ مورد نظر به حساب ایشان اضافه خواهد شد.

  ۱۲٫ مجری می تواند مبلغ موجود در حساب خود در بخش آمار و میزان اعتبار قابل برداشت را از طریق درخواست وجه به حساب بانکی خود انتقال دهد. این مبلغ حداکثر ظرف ۳ روز کاری به حساب مجری واریز خواهد شد.

  ۱۳٫ تا زمانی که کارفرما مجری برای پروژه خود انتخاب نکرده است می تواند آن را حذف کند و مبلغ گروگذاری شده برگشت داده خواهد شد و تازمانی که پیشنهاد مجری توسط کارفرما تائید نشده است مجری می تواند پیشنهاد خود را حذف کند و مبلغ گروگذاری شده برگشت داده خواهد شد. اما در غیر این صورت امکان حذف پروژه و عدم اجرای پروژه توسط کارفرما و مجری وجود ندارد.

  ۱۴٫ وب سایت کسب و کار می تواند قوانین را بعد از اطلاع، تغییر یا قوانین جدیدی را به این موارد اضافه کند.