اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  عنوان پروژه
  مدرسه بانو امین

  تایپ زیست دهم

  • 1 نظر
  • 1 پیشنهاد
  • 2,000تومان میانگین پیشنهاد (تومان)

  توضیحات پروژه:

  نکات الزامی

  1. لطفا بعد از ساعت ۲۱ روز ۱۲ دی پیشنهاد ندهید(تحویل همین ساعت)
  2. اصلا نیازی به هدر نیست
  3. اصلا نیازی به ساختن جدول سوالات نیست
  4. نیازی به بخش بارم و اهداف آموزشی و سطح دشواری و طبقه شناختی نیست
  5. فقط صرفا خود سوالات باید تایپ شود، یعنی بخش ستون “سوال
  6. بین سوالات فاصله گذاشته نشود
  7. در مجموع ۴ صفحه بیشتر نمیشه و قیمت بیشتر پیشنهاد ندهید

  1 دیدگاه

  1. مریم هاشمی

   من سریع انجام میدهم

   پاسخ

  نظر

  مهارت های مورد نیاز:

  دسته بندی:

  پیوست ها:

  پیشنهاد قیمت مجری(1)
  شهرت
  پیشنهاد
  مریم هاشمی
  شبیه ساز مولکول
  در حال پردازش
  درباره کارفرما
  • آدرس: تهران
  • مجموع مخارج: 51,700تومان
  • پروژه نوشته شده: 20
  • استخدام: 15