اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  عنوان پروژه
  سینا جاهد

  تایپ ریاضی

  • 0 نظرات
  • 1 پیشنهاد
  • 1,000تومان میانگین پیشنهاد (تومان)
  • تکمیل شد

  توضیحات پروژه:

  شکل ها باید با دقت رسم شوند. از نرم افزار fx Draw استفاده شود برای رسم شکل ها

  نظر

  مهارت های مورد نیاز:

  دسته بندی:

  پیوست ها:

  پیشنهاد قیمت مجری(1)
  شهرت
  پیشنهاد
  نویسنده r
  تایپیست حرفه ای
  در حال پردازش
  درباره کارفرما
  • آدرس:
  • درآمد: 102,000تومان
  • تکمیل پروژه: 2