اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  عنوان پروژه
  مدرسه بانو امین

  تایپ ریاضی ۳

  • 0 نظرات
  • 2 مناقصه
  • 12,500تومان میانگین پیشنهاد (تومان)

  توضیحات پروژه:

  توجهات برای پروژه(الزمامی می باشند)

  • تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۳ دی پیشنهاد ارسال کنید
  • برای درج مربع برای مقایسه از shape استفاده نشود و از symbol استفاده شود
  • نیازی به رسم شکل نیست
  • بین سوالات فاصله و خط گذاشته نشود
  • حتما حتما اعداد فارسی تایپ شود(تنظیمات ورد context گذاشته شود)

  نظر

  مهارت های مورد نیاز:

  دسته بندی:

  پیوست ها:

  پیشنهاد قیمت مجری(2)
  شهرت
  پیشنهاد
  محمدرضا عروجی
  برنامه نویس پایه و تایپیست
  در حال پردازش
  mhmd yzdni
  تایپیست
  در حال پردازش
  درباره کارفرما
  • آدرس: تهران
  • مجموع مخارج: 51,700تومان
  • پروژه نوشته شده: 20
  • استخدام: 15