اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  عنوان پروژه
  مدرسه بانو امین

  تایپ ریاضی سوم

  • 0 نظرات
  • 1 پیشنهاد
  • 1,000تومان میانگین پیشنهاد (تومان)
  • در حال کار

  توضیحات پروژه:

  لطفا فقط متون تایپ بشه و نیازی به رسم شکل نیست

  زمان تحویل ساعت ۲۱ روز ۳ آذر

  بعد از زمان مذکور لطفا پیشنهاد ندهید

  نظر

  مهارت های مورد نیاز:

  دسته بندی:

  پیوست ها:

  پیشنهاد قیمت مجری(1)
  شهرت
  پیشنهاد
  مریم هاشمی
  شبیه ساز مولکول
  در حال پردازش
  درباره کارفرما
  • آدرس: تهران
  • مجموع مخارج: 51,700تومان
  • پروژه نوشته شده: 20
  • استخدام: 15