اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  عنوان پروژه
  سینا جاهد

  تایپ ریاضی بخش دوم

  • 0 نظرات
  • 1 پیشنهاد
  • 5,000تومان میانگین پیشنهاد (تومان)
  • در حال کار

  توضیحات پروژه:

  لطفا قیمت مناسب اعلام و تایپ دقیقی داشته باشید

  نظر

  مهارت های مورد نیاز:

  دسته بندی:

  پیوست ها:

  پیشنهاد قیمت مجری(1)
  شهرت
  پیشنهاد
  مریم هاشمی
  شبیه ساز مولکول
  در حال پردازش
  درباره کارفرما
  • آدرس:
  • درآمد: 102,000تومان
  • تکمیل پروژه: 2