اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  درباره رضا زایرمحمدی ریشهری

  • رضا زایرمحمدی ریشهری مترجم بازبینی 0
  • autocad
  • office
  • تایپ فارسی
  • ترجمه انگلیسی به فارسی

  بازنگری

  پروژه های ارسال شده (0)

  • شما هنوز پروژه ای ثبت نکرده اید

  اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 50تومان/h
  • رتبه بندی
  • تجربه: 6 سال
  • پروژه های انجام شده: 0
  • درآمد کلی: 0تومان
  • استان: فارس