اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  درباره محمد رضا بهشتی

  • محمد رضا بهشتی مترجم بازبینی 0
  • تایپ انگلیسی
  • تایپ فارسی
  • ترجمه انگلیسی به فارسی
  • ترجمه فارسی به انگلیسی
  • ویرایش و صفحه آرایی

  بازنگری

  پروژه های ارسال شده (0)

  • شما هنوز پروژه ای ثبت نکرده اید

  اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 1,500تومان/h
  • رتبه بندی
  • تجربه:
  • پروژه های انجام شده: 0
  • درآمد کلی: 0تومان
  • استان: تهران