اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  درباره AMIR DANESH

  • amir danesh تایپ بازبینی 0
  • تایپ انگلیسی

  بازنگری

  بدک نیستم.

  پروژه های ارسال شده (0)

  • شما هنوز پروژه ای ثبت نکرده اید

  اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 100تومان/h
  • رتبه بندی
  • تجربه:
  • پروژه های انجام شده: 0
  • درآمد کلی: 0تومان
  • استان: خراسان رضوی