اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  ثبت پروژه
  تایپ و ترجمه

  ثبت پروژه

  دنبال کسب و کاری؟
  تایپ و ترجمه

  پروفایل بسازید

  دنبال پروژه می گردی؟

  عنوان پروژه
  همه پروژه ها

  دنبال مترجم و تایپیست حرفه ای می گردی؟

   • 15تومان/h
   • 1 سال
   • ترجمه انگليسي به فارسي
   • 10تومان/h
   • ترجمه فارسی به انگلیسی
   • 1,000تومان/h
   • 1 سال
   • تایپ فارسی
   • 10تومان/h
   • 3 سال
   • اکسل و ورد
   • تایپ انگلیسی
   • +1
   • 30تومان/h
   • 2 سال
   • 30تومان/h
   • 3 سال
  1 2 3 31
  همه کاربران
   • 15تومان/h
   • 7 سال
   • 1,000تومان/h
   • 2,000تومان/h
   • 2 سال
   • تایپ
   • 1,000تومان/h
   • 5 سال
   • 1,000تومان/h
   • 2 سال
   • اکسل
   • پاورپوینت
   • +3
   • 10تومان/h
   • 1 سال
   • تایپ فوری
   • 30تومان/h
   • 3 سال
   • 15تومان/h
   • 1 سال
   • ترجمه انگليسي به فارسي
  1 2 3 25
  همه کاربران

  آمار کسب و کار

  در کسب و کار چه می گذرد؟

  0

  پروژه‌ها

  0

  پروفایل ها

  0

  کارفرمایان

  0

  کاربران

  آمارگیر وبلاگ